Dzielenie i łączenie zamówień

67

W praktyce prowadzenia procedur zamówieniowych zasada poprawnego planowania i sposobu realizacji tych procedur ma zasadnicze znaczenie dla oceny prawidłowości postępowania zamawiających. Szczególnie istotne w tym zakresie jest nie tylko dzielenia zamówień, ale także ich łączenia.

 

Marcin Meducki

             Zakaz dzielenia i łączenia zamówień w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy został określony w art. 5b. Zakazuje on zarówno łączenia zamówień, które odrębnie udzielane wymagają zastosowania różnych przepisów ustawy jak i dzielenia zamówień na odrębne zamówienia, w celu uniknięcia łącznego szacowania ich wartości.

             Zakaz ten ma na celu zapobieganie takiemu udzielaniu zamówień, które umożliwi stosowanie przepisów dotyczących zamówień publicznych i przewidzianych w nich procedur w jak najmniejszym stopniu. Działanie takie jako sprzeczne z celami ustawy było wcześniej i jest nadal zakazane wprost przepisami najpierw…

Zapraszamy do prenumeraty magazynu.
Pełna treść artykułu jest dostępna w systemie informacji prawnej Legalis