http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Autorem dzisiejszej publikacji jest dr hab. Włodzimierz Dzierżanowski

137

W rubryce „Pod prąd czy z prądem” przedstawiamy konkretne przypadki decyzji, działań i zachowań zamawiających, wykonawców, organów kontrolnych oraz innych instytucji, podejmowane i realizowane zgodnie z powszechnie przyjętą praktyką, a także działania i decyzje idące „pod prąd” powszechnie obowiązujących reguł i zasad postępowania. Autorami kolejnych publikacji są pracownicy i współpracownicy Grupy Doradczej SIENNA sp. z o.o., która sprawuje merytoryczny patronat nad tą rubryką.

 

 

Kontrola zamówień współfinansowanych, czyli jak ustawodawca nie zgadza się sam ze sobą

 

Zgodnie z art. 601 ust. 1 Prawa zamówień publicznych „podstawę stwierdzenia, że postępowanie o udzielenie zamówienia zostało przeprowadzone niezgodnie z ustawą, stanowi naruszenie przepisu ustawy, które miało wpływ na wynik tego postępowania”.

 

Ta słuszna zasada oznacza, że naruszenia przepisów, które nie zaburzyły wyniku postępowania, nie mogą być uznane za niezgodne z ustawą. Pojęcie „niezgodność z ustawą” użyte w tym przepisie oznacza więc jedynie taką niezgodność, która powoduje skutek w postaci zafałszowania wyniku postępowania.

 

Niestety, tej racjonalnej zasadzie odmówiono stosowania (art. 601 ust. 2) „w przypadku kontroli postępowania o udzielenie zamówienia współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej”. Za niezgodne z ustawą uznawane będą w tym przypadku przede wszystkim te naruszenia, które naruszając przepis krajowy stanowią jednocześnie potencjalną szkodę dla budżetu UE w rozumieniu rozporządzenia 1303/2014.

 

TSUE w sprawie C 408/16 wskazał, że o ile przy udzielaniu zamówienia w kraju członkowskim doszło do nieprawidłowości (naruszenia ustawy), w zależności od ustaleń potencjalnych skutków dla budżetu, może stanowić podstawę do nałożenia korekty finansowej. Nie tylko skutek w postaci wpływu na wynik postępowania, lecz szerzej rozumiane zakłócenie konkurencji będzie więc uznawane za naruszenie ustawy, bowiem naruszenie konkurencji jest potencjalną szkodą dla budżetu UE zgodnie z szerokim i niekwestionowanym poglądem orzeczniczym. (…)

 

 

CZYTAJ DALEJ

Pełen tekst artykułu jest dostępny w Systemie Informacji Prawnej Legalis

.

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx