przeglądanie Kategoria

05. Maj

Dwa światy

Rozważamy nieraz dlaczego praktyka zamówień publicznych tak daleko odbiega od zakupów prywatnych. To przecież podobne branże.…

BUDOWA STU OBWODNIC

GDDKiA poinformowała o aktualnym stanie realizacji Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030 (PB100). Głównym beneficjentem…

EUROPEJSKI ZIELONY ŁAD

Zatwierdzony przez Parlament Europejski pakiet o wartości 17,5 miliarda euro ma pomóc europejskim regionom w przejściu na zieloną…

WYRÓWNANIE POZYCJI STRON UMOWY

W Repozytorium Dokumentów dotyczących nowego Prawa zamówień publicznych na stronie internetowej UZP opublikowany został materiał…