http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Bezstronność i obiektywizm w postępowaniu przetargowym

115

W postępowaniu przetargowym wykluczone jest uczestnictwo osób, które swoją postawą nie dają rękojmi bezstronności i obiektywizmu. Jednocześnie nie mogą ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego osoby, które powiązane są w jakikolwiek sposób z tymi, które organizują postępowanie przetargowe. Zasada bezstronności oraz obiektywizmu osób wykonujących czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, wskazana w art. 7 ust. 2 Pzp, należy do podstawowych zasad systemu zamówień publicznych. Przepisy ustawy nakazują wyłączenie z postępowania osób, w stosunku do których istnieją podejrzenia, że ich postawa (postępowanie) oraz podejmowane w procedurze czynności mogą nie nosić znamion bezstronności i obiektywizmu. Dlatego też wszystkie osoby uczestniczące w postępowaniu powinny złożyć oświadczenia o braku lub istnieniu okoliczności, mogących podważać zaufanie co do ich bezstronności.

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx