FUNDUSZE NA WSPARCIE „REWOLUCJI ŚMIECIOWEJ”

42

W 2012 roku znacznie wzrosną fundusze przeznaczone na gospodarkę odpadami. W związku z wejściem w życie nowej ustawy dotyczącej gospodarowania odpadami, tzw. ustawy śmieciowej, która obliguje gminy do przejęcia odpowiedzialności za zbieranie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na wsparcie „rewolucji śmieciowej” przeznacza 0,5 mld zł. Fundusz planuje także udzielić samorządom pożyczek na inwestycje o wartości 1,1 mld zł., co stanowi ponad trzykrotność kwoty pożyczek udzielonych w 2011 roku. Na gospodarkę odpadami UE przekazała Polsce 5 mld zł, do wypłaty została jeszcze połowa tej kwoty. NFOŚiGW zapewnia, że wsparciem obejmie także niezbędne przedsięwzięcia, które nie mogą liczyć na pieniądze z Unii.