Bezstronność osób występujących po stronie zamawiającego.

63

Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości UE

 

 

Bezstronność osób występujących po stronie zamawiającego.

Termin na wniesienie środka ochrony prawnej

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej

z dnia 12 marca 2015 r.

w sprawie C-538/13

 

Powiązane artykuły

Przedmiotem wyroku był wniosek o wydanie, na podstawie art. 267 TFUE, orzeczenia w trybie prejudycjalnym, złożony przez Lietuvos Aukściausiasis Teismas (Litwa) postanowieniem z dnia 9 października 2013 r., które wpłynęło do Trybunału w dniu 14 października 2013 r., w postępowaniu:

eVigilo Ltd

przeciwko

Priesgaisrines apsaugos ir gelbejimo departamentas prie Vidaus reikalą ministerijos, popieranej przez…

Zapraszamy do prenumeraty magazynu

Pełna treść artykułu jest dostępna w systemie informacji prawnej Legalis