przeglądanie Kategoria

ABC zamówień publicznych

Odwołanie

Część pierwsza   W toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zdarzają się sytuacje, w których dochodzi do sporu…