przeglądanie Kategoria

ABC zamówień publicznych

Odwołanie

Wnosząc odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej wykonawca powinien dysponować niezbędną wiedzą dotyczącą zasad funkcjonowania…