Odwołanie

34

Wnosząc odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej wykonawca powinien dysponować niezbędną wiedzą dotyczącą zasad funkcjonowania systemu środków ochrony prawnej. Przede wszystkim powinien wiedzieć, jaki jest charakter i przebieg rozprawy przed Krajową Izbą Odwoławczą, a także jak się do tej rozprawy przygotować i jakie dokumenty bądź inne środki dowodowe mogą mu być przydatne.

 

Marcin Meducki