przeglądanie Kategoria

Rynek zamówień publicznych

Zamówienia publiczne w roku 2018

W roku 2018 udzielono 143.881 zamówień (w 2017 r. – 139 133), których wartość wyniosła 202,1 mld zł (w 2017 r. – 163,2 mld zł), co…