Cena jest istotnym elementem rywalizacji

43

Z Małgorzatą Krasnodębską–Tomkiel, Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów rozmawia Martyna Anna Śpiewak

Powiązane artykuły

Czy UOKiK ma kompetencje, aby zająć się nieprawidłowościami podczas przetargu?

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów może interweniować tylko, jeśli doszło do zawarcia zmowy przetargowej, czyli uzgadniania warunków składanych ofert przez przedsiębiorców przystępujących do przetargu lub pomiędzy jego organizatorem i oferentem. Pozostałe nieprawidłowości związane z organizacją, przebiegiem lub wynikiem przetargu mogą być penalizowane przez organy posiadające inne kompetencje niż nasz urząd. Przykładem organu, którego zadaniem jest czuwanie nad właściwym przebiegiem przetargu jest Prezes Urzędu Zamówień Publicznych.