http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Ocena ofert przez pryzmat rażąco niskiej ceny

48

Niewątpliwie stosowanie Prawa zamówień publicznych służy ochronie rynku, który powinien być zorganizowany przy zachowaniu zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania wszystkich uczestniczących w nim podmiotów. Rynkowa konfrontacja towarów i usług oferowanych przez przedsiębiorców powoduje m.in. obniżenie kosztów budowy i utrzymania infrastruktury, podwyższenie jakości usług publicznych, oraz tempa modernizacji i wzrostu produktywności całej krajowej gospodarki. Zróżnicowanie cen ofert w postępowaniu jest pochodną ogólnej sytuacji rynkowej oraz istniejącej konkurencji między wykonawcami w danej branży rzutującej również na to, na ile są oni skłonni obniżyć marżę zysku, aby uzyskać zamówienie. Swoboda ustalania ceny jest zatem jednym z instrumentów konkurencji rynkowej i zamawiający nie może bez podstawy prawnej wkraczać w tę sferę. Ryzyko gospodarcze pozostawić należy po stronie wykonawcy, który dokonując kalkulacji ceny oferty w oparciu o pewne założenia zobowiązany będzie za wskazaną cenę ofertową zrealizować przedmiot zamówienia.

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx