Ceny i koszty w budownictwie w pierwszym półroczu 2013 r.

49

W pierwszym półroczu ceny czynników produkcji w budownictwie były niższe, niż w IV kwartale 2012 r. Średnie krajowe ceny materiałów zużywanych ogółem spadły o 1,6% w stosunku do roku poprzedniego. Obniżyły się też stawki robocizny kosztorysowej: średnie stawki dla robót ogólnobudowlanych były o 1,1% niższe, a dla robót inżynieryjnych – o 1,9%. Ceny najmu i pracy sprzętu budowlanego spadły średnio o 0,3%.