Czuwajmy nad inspiracją w dążeniu

41
Prawo zamówień publicznych w art. 154 pkt. 7 powiada, że Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, centralny organ administracji rządowej w sprawach zamówień publicznych, „opracowuje programy szkoleń, organizuje oraz inspiruje szkolenia z zakresu zamówień”. Wedle Słownika Wyrazów Obcych PWN inspiracja oznacza natchnienie, zapał twórczy, wenę, wpływ wywierany na kogoś, podsuwanie myśli, sugestię.