Działalność Krajowej Izby Odwoławczej w 2013 roku

32

Wzorem lat ubiegłych Krajowa Izba Odwoławcza zamieściła na portalu Urzędu Zamówień Publicznych „Informację” o działalności prowadzonej w roku 2013. Jest to dokument bardzo ważny, bowiem bez niego obraz funkcjonowania systemu zamówień publicznych z pewnością nie byłby pełny.