Czy warto przywrócić protest?

48

 

W uchwale Rady Ministrów w sprawie przyjęcia „Planu na rzecz odpowiedzialnego rozwoju” na pierwszym miejscu listy głównych przedsięwzięć realizowanych przez Ministra Rozwoju we współpracy z innymi ministrami w ramach tego planu figuruje „stworzenie systemu inteligentnych zamówień publicznych” w oparciu o kilka założeń, wśród których wymienia się ułatwienia dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Władysław Iwaniec

Powiązane artykuły

            Obecny system środków ochrony prawnej nie tylko nie zapewnia takich ułatwień, lecz wprost przeciwnie – brak rozwiązań pozwalających na bezpłatne dochodzenie praw wykonawcy w trybie swoistej reklamacji, przy wysokich kwotach wpisu wymaganych przy wnoszeniu odwołania i astronomicznych opłatach związanych z wniesieniem skargi powoduje, że wykonawcy…

 

Zapraszamy do prenumeraty magazynu

Pełna treść artykułu jest dostępna w systemie informacji prawnej Legalis