http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Możliwość składania ofert częściowych jako szansa zwiększania dostępu do rynku zamówień publicznych małych i średnich przedsiębiorstw

65

 

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) stanowią ogromną większość rynku wykonawców, biorących udział w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego. Są fundamentem gospodarki  Polski, bowiem generują prawie połowę krajowego PKB – 47,3%, a w tym mikroprzedsiębiorcy– 29,4%.

Andrzej Czerniak

Powiązane artykuły

Uwagi wstępne

Liczne badania pokazują, że procentowa liczba wykonawców o najmniejszych rozmiarach ubiegających się o udzielenie zamówienia spada w przypadku, w którym następuje zagregowanie zamówienia w ramach jednego postępowania. Przykładowo, wskazuje się, że liczba unijnych mikroprzedsiębiorców, którym udzielono zamówienia spada wraz ze wzrostem wartości udzielanego zamówienia…

 

Zapraszamy do prenumeraty magazynu

Pełna treść artykułu jest dostępna w systemie informacji prawnej Legalis

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx