Czy warto udzielać efektywnych zamówień?

42

Nowe Prawo zamówień publicznych stawia na efektywność zamówień. Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 2 zamawiający udziela zamówienia w sposób zapewniający uzyskanie najlepszych efektów zamówienia w stosunku do poniesionych nakładów, w tym efektów społecznych, środowiskowych oraz gospodarczych, oczywiście o ile którykolwiek z tych efektów jest możliwy do uzyskania w danym zamówieniu.

 

Jerzy Pieróg