Efektywność zamówień publicznych – istota oraz oprzyrządowanie normatywne w nowym Pzp

133

O potrzebie podniesienia efektywności zamówień publicznych mówi się co najmniej od roku 2014. Impulsu do podjęcia dyskusji nad tym problemem dostarczyła przyjęta wówczas dyrektywa UE w sprawie zamówień publicznych[1], która w motywie drugim w szczególności akcentuje udział małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) w zamówieniach publicznych jako instrument zwiększenia efektywności wydatków publicznych.

 

Andrzej Borowicz