Dbałość o stan finansów państwa

46

Najważniejszym powodem czasowego podniesienia stawek VAT jest dbałość o stan finansów państwa. Nie możemy bowiem doprowadzić do nadmiernego zadłużenia i wzrostu deficytu budżetowego, bo mogłoby to prowadzić do zachwiania stabilnością finansów publicznych. Między innymi dlatego zmiany w tym podatku były wprowadzone ustawą okołobudżetową. Ustawa ta dokonała również modyfikacji w innych sferach, aby powyższy cel osiągnąć. Działania te były zgodne z kierunkami wskazanymi w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata 2010-2013 przyjętym przez Radę Ministrów w sierpniu 2010 roku. Innym powodem zmian stawek VAT-u było wygaśnięcie tzw. derogacji, czyli odstępstwa od zasad ogólnych przyznanych Polsce w okresie przystąpienia do Unii Europejskiej, a następnie przedłużonej w grudniu 2007 roku. Derogacja dotyczyła niektórych towarów takich jak nieprzetworzona żywność, książki i czasopisma specjalistyczne.