Zmiany w podatku VAT

51

W efekcie ostatnia z wymienionych stawek objęła część artykułów spożywczych – m.in. pieczywo świeże, wyroby mączne, nabiał, niektóre przetwory mięsne, produkty zbożowe, soki owocowo-warzywne, owoce i warzywa zamrożone (objęte do 31 grudnia 2010 roku stawką 7%), niektóre produkty rolne (dotychczas opodatkowane stawką 3%), a także książki – dostarczane na wszystkich nośnikach fizycznych, nuty oraz czasopisma specjalistyczne – w tym Doradcę.