Dialog techniczny

42

Dialog techniczny wprowadzony został do Prawa zamówień publicznych nowelizacją z dnia 12 października 2012 r., która weszła w życie w lutym bieżącego roku. Chociaż normujące go przepisy obowiązują od niedawna, wśród uczestników systemu zamówień publicznych oraz ekspertów panuje zgodny pogląd, iż jest to instytucja potrzebna, dobrze służąca zarówno zamawiającym, jak i wykonawcom.