Nagrody dla modelowych projektów PPP

42

Trzeciego października w Pałacu Lubomirskich w Warszawie odbyła się Gala II edycji Konkursu 3P, w ramach którego nagrodzono inicjatorów przedsięwzięć mogących stanowić modelowe przykłady współpracy sektora publicznego i prywatnego.