http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

DOBRE PRAKTYKI

278

Urząd Zamówień Publicznych udostępnił na swoim portalu internetowym publikację pt. „Dobre praktyki w zakresie zrównoważonych zamówień publicznych”. Jest to zbiór dziewiętnastu przypadków dobrych praktyk w zakresie zamówień uwzględniających aspekty środowiskowe oraz aspekty społeczne. Zbiór prezentuje różne motywacje leżące u podstaw uwzględniania aspektów społecznych i środowiskowych w zamówieniach publicznych oraz różne sposoby przemyślanego i często długofalowego wdrażania zrównoważonych zamówień. Część dokumentacji prezentowanych przypadków oparta jest o stan prawny obowiązujący przed wejściem w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. nowelizującej Pzp, natomiast część odnosi się do stanu prawnego po tej nowelizacji. W związku z tym Urząd zwraca uwagę, iż prezentowanych zapisów dokumentacji nie należy traktować jako gotowych wzorców do zastosowania. Celem publikacji nie jest zaprezentowanie gotowych rozwiązań do automatycznego powielenia, ale przedstawienie szerszych relacji pokazujących pewne modele całościowego myślenia o zrównoważonych zamówieniach publicznych. Za pośrednictwem tej publikacji UZP wspiera i promuje szerokie i szczegółowe myślenie o uwzględnianiu celów społecznych i środowiskowych w procedurach przetargowych, jak również zindywidualizowane stosowanie narzędzi prawnych i pozaprawnych dla rzeczywistego osiągania takich celów.

Powiązane artykuły

źródło: www.uzp.gov.pl

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx