http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

DOSTĘP DO INTERNETU

43

Dostęp do Internetu ma 75,8 % gospodarstw. W stosunku do 2014 r. udział korzystających z szerokopasmowego łącza zmniejszył się o 0,1 proc. W 2015 r. 77,9% gospodarstw domowych z co najmniej jedną osobą w wieku 16-74 lata miało w domu przynajmniej jeden komputer – wynika z opracowania Głównego Urzędu Statystycznego „Społeczeństwo informacyjne w Polsce w 2015 r.”. Wskaźnik ten z roku na rok systematycznie zwiększa się i w 2015 r. w porównaniu z rokiem poprzednim wzrósł o 0,8 punktu procentowego, a w stosunku do 2012 r. – o 4,5. Zarówno dostęp do Internetu, jak i rodzaj posiadanych łączy internetowych był zróżnicowany pod względem typu gospodarstwa, klasy miejsca zamieszkania oraz stopnia urbanizacji. Zdecydowanie więcej gospodarstw posiadało dostęp do Internetu (w tym także szerokopasmowy) w gospodarstwach domowych z dziećmi. Uwzględniając klasy miejsca zamieszkania, dostęp do Internetu posiadało więcej gospodarstw w miastach niż na obszarach wiejskich. W 2015 r. jako przyczynę nieposiadania dostępu do Internetu w domu, podobnie jak w latach poprzednich, najczęściej wskazywano brak potrzeby korzystania z niego. Drugim istotnym powodem był brak odpowiednich umiejętności. Osoby korzystające z usług administracji publicznej przez Internet w ciągu ostatnich 12 miesięcy stanowiły ponad jedną czwartą populacji osób w wieku 16-74 lata. W porównaniu z 2014 r. wskaźnik ten zmalał o 0,3 punktu procentowego.

Powiązane artykuły

 

źródło: www.portalsamorządowy.pl

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx