http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Doświadczenie zdobyte w konsorcjum

125

Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia (art. 23). Nie wspomina jednak o tym, jak należy traktować doświadczenie zdobyte przez wykonawców w wyniku wspólnego wykonania zamówienia. Ustawa przesądza jedynie, że członkowie konsorcjum ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy (art. 141).

Przez wiele lat przepis art. 141 był podstawą licznych wyroków stwierdzających, że każdy z członków konsorcjum może legitymować się całością zamówienia realizowanego wspólnie jako jego własnego doświadczenia. Była to błędna linia orzecznicza, gdyż ponoszenie solidarnej odpowiedzialności nie powoduje automatycznie nabywania doświadczenia w realizacji prac.

Pytanie prejudycjalne

W związku z jednym z odwołań, przy którego rozpoznaniu KIO musiała rozstrzygnąć, czy wykonawca może powoływać się na realizację całości zamówienia wykonanego przez kilku wykonawców, skład orzekający zadał pytanie prejudycjalne Trybunałowi Sprawiedliwości Unii Europejskiej – sprawa C-387/14 Esaprojekt:

„Czy art. 44 (dyrektywy 2004/18) w związku z art. 48 ust. 2 lit. a) (tej dyrektywy) oraz deklarowana w art. 2 (tej dyrektywy) zasada równego traktowania wykonawców zezwala na takie powoływanie się na doświadczenie grupy wykonawców, że wykonawca, który realizował zamówienie jako jeden z grupy wykonawców, może się powoływać na realizację wykonaną przez tę grupę niezależnie od tego, jaki był jego udział w realizacji tego zamówienia, czy też może powoływać się jedynie na swoje własne, realnie uzyskane doświadczenie, które zdobył, realizując daną część zamówienia, która została mu przypisana w ramach grupy?”…

Zapraszamy do prenumeraty magazynu.

Pełna treść artykułu jest dostępna w systemie informacji prawnej Legalis

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx