DOTACJE DLA KULTURY

34

Do 30 listopada samorządowe instytucje kultury mogą wnioskować do Narodowego Centrum Kultury o dofinansowanie w programie Bardzo Młoda Kultura. Przedsięwzięcie ma przyczynić się do wzmacniania roli edukacji kulturowej w Polsce poprzez pobudzenie i wykorzystanie edukacyjnego potencjału kultury. Dzięki programowi powstanie system, w ramach którego działania podejmowane w sferze kultury przyczynią się do kształtowania cenionych społecznie umiejętności i postaw. Chodzi tu m.in. o kreatywność, innowacyjne działanie, współpracę, zaufanie, kompetencje medialne oraz komunikacyjne. Dla realizacji tych założeń konieczna jest współpraca pomiędzy sferami kultury i edukacji. Niezbędne będzie więc stworzenie i rozwijanie organizacyjnych i merytorycznych podstaw takiego współdziałania. Oba te sektory życia społecznego odpowiedzialne są przecież za kształtowanie kompetencji jednostek. Program zakłada wyłonienie sieci wojewódzkich operatorów, którzy podejmą się zbudowania oferty edukacyjnej. Będzie ona wykorzystywana z jednej strony do wzmocnienia procesu ustawicznej edukacji w zakresie kultury, z drugiej – do zintegrowania lokalnych podmiotów sfery edukacji, zarówno formalnej, jak i nieformalnej.

Powiązane artykuły

 

Źródło: Narodowe Centrum Kultury