http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

WDROŻENIE FORMULARZY OGŁOSZEŃ UNIJNYCH

17

Urząd Zamówień Publicznych poinformował, że na Platformie e-Zamówienia zostały wdrożone kolejne, a zarazem ostatnie już formularze ogłoszeń unijnych. Dzięki ich wdrożeniu będzie można przekazywać do publikacji w TED wszystkie ogłoszenia unijne z poziomu Platformy e-Zamówienia. Udostępnione ogłoszenia unijne obejmują następujące Dyrektywy i formularze: Dyrektywa 2014/24/UE (Ogłoszenia: o profilu nabywcy, o dobrowolnej przejrzystości ex ante, o modyfikacjach, usługi społeczne i inne szczególne usługi – zamówienia publiczne), Dyrektywa 2014/25/UE (Ogłoszenia: system kwalifikowania – zamówienia sektorowe, o profilu nabywcy, o dobrowolnej przejrzystości ex ante, o modyfikacjach, usługi społeczne i inne szczególne usługi – zamówienia sektorowe), Dyrektywa 2014/23/EU (Ogłoszenia: o koncesji, o udzieleniu koncesji, zmianie ogłoszenia lub dodatkowych informacjach, o dobrowolnej przejrzystości ex ante, o modyfikacjach, usługi społeczne i inne szczególne usługi – koncesje), Dyrektywa 2009/81/EC (Ogłoszenia: wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, o zamówieniu w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, o udzieleniu zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, zmiana ogłoszenia lub dodatkowe informacje, o profilu nabywcy, o dobrowolnej przejrzystości ex ante, o podwykonawstwie), Dyrektywy 2014/24/EU i 2014/25/EU (Ogłoszenia: o konkursie, o wynikach konkursu, zmiana ogłoszenia lub dodatkowe informacje. Ponadto na Platformie e-Zamówienia udostępnione zostało również API. API MO – umożliwiające przekazywanie z zewnętrznych portali e-usług ogłoszeń krajowych na Platformę e-Zamówienia celem ich  publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz API BZP – udostępniające usługi związane z odczytem danych opublikowanych ogłoszeń krajowych w BZP według zadanych kryteriów oraz odczytem ilości opublikowanych ogłoszeń krajowych w BZP według zadanych kryteriów.

 

źródło: gov.pl/web/uzp

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx