http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Działalność Krajowej Izby Odwoławczej w 2017 roku

56

Na portalu internetowym Urzędu Zamówień Publicznych udostępniona została „Informacja o działalności Krajowej Izby Odwoławczej w roku 2017”, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne KIO uchwałą nr 1/2018 z dnia 14 czerwca 2018 r. w celu jej przedłożenia, na podstawie art. 172 ust. 3 pkt 6 Pzp, Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych.

Jak podkreślają we wstępie Autorzy „Informacji” orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej zapadłe w minionym roku ukazuje doniosłość zmian legislacyjnych oraz funkcjonowanie w praktyce nowych instytucji ustawowych. Stabilizacja interpretacji podstawowych pojęć i instytucji Pzp, takich jak treść SIWZ czy rażąco niska cena, którą wypracowała Izba w minionych latach, pozwala na skupienie się w „Informacji” na tworzącej się wykładni znowelizowanych przepisów. Recepcja nowych przepisów dokonana w orzecznictwie Izby ma istotne znaczenie dla bieżącej praktyki stosowania prawa oraz oceny osiągnięcia celów ostatniej nowelizacji Pzp.

Rok 2017 był dziesiątym rokiem funkcjonowania Krajowej Izby Odwoławczej w systemie zamówień publicznych. W tym czasie Izba trwale wpisała się w polski system środków ochrony prawnej, a sprawność jej działania wyróżnia ją spośród organów rozpoznających środki ochrony prawnej w pierwszej instancji w państwach Unii Europejskiej.

Informacja jest dokumentem obszernym. Podzielona została na cztery części. W części pierwszej przedstawione zostały podstawy prawne funkcjonowania Izby, jej struktura i organy. Część druga zawiera analizę podstawowych obszarów działalności Izby w ujęciu liczbowym wraz z porównaniem z danymi dotyczącymi roku 2016. Większość danych opisuje cały okres funkcjonowania Krajowej Izby Odwoławczej i dzięki nim można wnioskować nie tylko o podstawowych aspektach systemu środków ochrony prawnej opisanych za pomocą liczb, ale również dostrzec zaangażowanie członków Izby w wykonywanie zadań przypisanych im ustawą. Część trzecia przedstawia wybrane zagadnienia merytoryczne, które w roku ubiegłym szczególnie zaznaczyły się w orzecznictwie Izby i sądów okręgowych. W części czwartej przedstawiona została pozaorzecznicza działalności Izby, ze szczególnym uwzględnieniem jubileuszu 10-lecia funkcjonowania…

 

Zapraszamy do prenumeraty magazynu.
Pełna treść artykułu jest dostępna w systemie informacji prawnej Legalis

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx