http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Wypracowanie wykładni nowych przepisów

54

„Informacja o działalności Krajowej Izby Odwoławczej” jest dokumentem, który przygotowujemy każdego roku. Stanowi najważniejszy dokument, który obrazuje pracę Izby w kolejnych latach kalendarzowych. O wadze informacji świadczy już chociażby to, że jest przyjmowana uchwałą Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Izby Odwoławczej. Dokument ten nie ma charakteru wewnętrznego. Art. 172 ust. 3 pkt. 6 Prawa zamówień publicznych zobowiązuje Prezesa Izby do przedłożenia „Informacji”, po uchwaleniu, Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych. Wszystkie „Informacje o działalności Krajowej Izby Odwoławczej” są dostępne na stronie internetowej KIO.

Projekt „Informacji” jest przygotowywany przez zespół, w którego skład wchodzą członkowie Izby. Zgodnie z utrwalonym zwyczajem pracami tego zespołu kieruje wiceprezes Izby. Członkowie Izby, którzy pracują nad projektem, łączą dobrowolne zaangażowanie w pracę nad „Informacją” z obowiązkami orzeczniczymi.

Minione lata ukształtowały schemat „Informacji”. Dokument ten jest podzielony na cztery części. W części pierwszej, opracowanej zwyczajowo z myślą zwłaszcza o czytelnikach sięgających do „Informacji” po raz pierwszy, podane są podstawy prawne funkcjonowania Izby, jej struktura i organy. Część druga zawiera analizę podstawowych obszarów działalności Izby w ujęciu liczbowym wraz z porównaniem z danymi dotyczącymi poprzedniego roku kalendarzowego. W części tej posługujemy się danymi gromadzonymi i udostępnianymi nam przez Urząd Zamówień Publicznych. Część trzecia przedstawia wybrane zagadnienia merytoryczne, które w sposób szczególny zaznaczyły się w danym roku…

Małgorzata Rakowska

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

Zapraszamy do prenumeraty magazynu.
Pełna treść artykułu jest dostępna w systemie informacji prawnej Legalis

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx