http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Dziesięć kroków wyboru oferty najkorzystniejszej

64

Cieszę się, że moje wieloletnie pisanie i mówienie podczas szkoleń o kryteriach oceny ofert znalazło uznanie w oczach Prezesa UZP i przybrało realną postać Poradnika z katalogiem dobrych praktyk, zamieszczonego na stronie internetowej Urzędu.

Dariusz Koba

Zasadnicza treść Poradnika jak i część przykładów pochodzą z materiału szkoleniowego, który otrzymało kilkuset uczestników szkoleń dotyczących kryteriów oceny ofert.

Materiał ten w istotnej części powstał ponad dwadzieścia lat temu, m. in. dzięki pomocy dwóch naukowców zajmujących się analizą wielokryterialną. Całość materiału udało się zebrać w postaci dziesięciu kroków (uczestnicy szkoleń mogą pamiętać, że liczba tych zasad rosła z czasem). Oto one.

Krok pierwszy

 Należy dostosować kryteria i ich wagi do uzasadnionych potrzeb zamawiającego.

Zamawiający komunikuje wykonawcom swoje potrzeby na dwa sposoby: jako warunki lub jako kryteria. Warunki to wymagania oceniane zero-jedynkowo, na zasadzie spełnia, które wykonawca musi spełnić pod rygorem wykluczenia…

Zapraszamy do prenumeraty magazynu.
Pełna treść artykułu jest dostępna w systemie informacji prawnej Legalis

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx