Fakturowanie elektroniczne w zamówieniach publicznych

38

Opublikowana ostatnio dyrektywa 2014/55/UE w sprawie fakturowania elektronicznego w zamówieniach publicznych przewiduje powszechnie przejście przez kraje członkowskie na fakturowanie elektroniczne. Komisja europejska sugeruje, że operacja taka ma przynieść znaczne oszczędności oraz ułatwić funkcjonowanie zarówno rządom, jak i przedsiębiorstwom działającym na rynku wewnętrznym.