http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

FUNDUSZ AUTOBUSOWY

76

Wojewodowie ogłaszają nabory wniosków o dopłatę w roku 2024 z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (FRPA). Ministerstwo infrastruktury podało, że nabory wniosków o dopłatę z Funduszu trwają od 19 października do 10 listopada 2023 r. Środki Funduszu rozwoju przewozów autobusowych są przeznaczone na dofinansowanie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej poprzez dopłatę do ceny usługi. Warunkiem otrzymania dopłaty w wysokości ustalonej do 3 zł do 1 wozokilometra przewozu o charakterze użyteczności publicznej jest sfinansowanie ze środków własnych organizatora części ceny usługi w wysokości nie mniejszej niż 10 proc. oraz zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego. Ministerstwo Infrastruktury pytane przez Serwis Samorządowy PAP o to, do kiedy mają zostać ogłoszone wszystkie nabory oraz jakie środki z FRPA przypadły na poszczególne regiony odpowiedziało, że minister infrastruktury „dokonał podziału na województwa planowanych przychodów Funduszu (w kwocie 1 mld zł) i 12 października 2023 r. do wojewodów trafiły informacje o wysokości środków przyznanych dla danego województwa na 2024 rok”. „Obecnie wojewodowie przeprowadzają nabór wniosków o objęcie w 2024 roku dopłatą z Funduszu. Od 19 października do 10 listopada 2023 r. organizatorzy przewozów o charakterze użyteczności publicznej mogą składać do właściwych miejscowo wojewodów wnioski o objęcie dopłatą z Funduszu. W ramach tego naboru wojewodowie mogą także zawrzeć z organizatorami umowy wieloletnie” – napisało ministerstwo. Resort przypomniał także dane dotyczące funkcjonowania Funduszu w poprzednich latach, wynika z nich, że w 2019 roku z Funduszu trafiło ponad 10 mln zł za które dofinansowano 1228 linii autobusowych w całym kraju; w 2020 roku na dofinansowanie 2834 linii autobusowych z FRPA poszło ponad 139 mln zł; w 2021 roku na 4371 linii wydatkowano z Funduszu 358,2 mln zł, a w 2022 roku na wsparcie dla 5508 linii autobusowych z FRPA poszło ok. 528,2 mln zł. „W 2023 r. dopłatą z Funduszu dotychczas objęto 6762 linii komunikacyjnych, a łączna wnioskowana kwota dopłaty wynosi ponad  789,4 mln zł. Dane za 2023 r. mogą jeszcze ulec zmianie” – zaznaczyło MI.

 

źródło: samarzad.pap.pl

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx