http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

GDDKiA PRZYJMUJE WNIOSKI

51

autostrada.jpg Fot. GDDKiAGłówna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad rozpoczęła weryfikację i przyjmowanie wniosków od firm poszkodowanych przez generalnych wykonawców kontraktów drogowych. Ustawa o spłacie niektórych niezaspokojonych należności przedsiębiorców, wynikających z realizacji udzielonych zamówień publicznych, która umożliwia wypłacanie zaległych wynagrodzeń podwykonawcom pracującym przy budowie dróg i autostrad, weszła w życie 3 sierpnia 2012 roku. Na podstawie nowych przepisów małe i średnie firmy oraz mikroprzedsiębiorstwa mogą zwrócić się o należne im wynagrodzenia do GDDKiA, jeśli wykonawca zalega z zapłatą za zrealizowane i odebrane prace co najmniej 30 dni albo gdy sąd ogłosił upadłość tego wykonawcy. Wstępne szacunki dotyczące płatności wobec usługodawców i dostawców opiewają na ok. 200 mln zł. Rachunki podwykonawców zostaną uregulowane ze środków Krajowego Funduszu Drogowego, natomiast zwrotu pieniędzy wypłaconych podwykonawcom GDDKiA ma dochodzić od wykonawców. Ustawą nie są objęci przedsiębiorcy, którzy mają możliwość odzyskania swoich należności na podstawie przepisu Kodeksu cywilnego o solidarnej odpowiedzialności inwestora i wykonawcy za roboty budowlane wykonane przez podwykonawcę.

Powiązane artykuły

Źródło: GDDKiA

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx