http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

TAŃSZE SKARGI NA WYROKI KIO

43

Ministerstwo Sprawiedliwości zapowiada zmiany w ustawie o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, dotyczących m.in. wysokości opłat sądowych za kwestionowanie orzeczeń Krajowej Izby Odwoławczej. Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami zaskarżenie orzeczenia KIO do sądu okręgowego wymaga wniesienia opłaty stosunkowej (5 proc. wartości przedmiotu zaskarżenia), której maksymalna wartość może wynieść nawet 5 mln zł. Według nowych założeń opłata stosunkowa ma być stosowana wyjątkowo, czyli w wypadku skarg na orzeczenia dotyczące nałożenia kary finansowej lub kosztów postępowania. Jej górna granica ma zostać przy tym zmniejszona do 100 tys. zł. W pozostałych przypadkach opłata ma być stała i wynosić pięciokrotność wpisu od odwołania wniesionego wcześniej do KIO. Dotychczasowe opłaty skutecznie odstraszały wykonawców, zwłaszcza przy dużych przetargach, od zaskarżania orzeczeń Izby.
Źródło: rp.pl

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx