http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Gwarancje praw obwinionego w postępowaniu wyjaśniającym prowadzonym przez Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych

39

Dążąc do zagwarantowania osobie wobec której wszczęto postępowanie wyjaśniające prawa do obrony, ustawodawca wyposażył ją w szereg uprawnień, pozwalających na podjęcie „aktywnej obrony”, a mianowicie:

 

§  prawo do składania wyjaśnień,

Powiązane artykuły

§  prawo do składania wniosków dowodowych,

§  prawo do przeglądania akt i sporządzania odpisów,

§  prawo do wnoszenia środków odwoławczych (zażalenie),

§  prawo do korzystania z pomocy obrońcy (obrona fakultatywna).

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx