INAUGURACJA PROJEKTU SYSTEMOWEGO PARP „PARTNERSTWO PUBLICZNO-PRYWATNE”

42

W dniu 2 marca 2012 roku w Warszawie, podczas konferencji „Partnerstwo Publiczno-Prywatne”, odbyła się oficjalna inauguracja projektu systemowego Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Na konferencji spotkali się przedstawiciele strony publicznej i organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorcy i dziennikarze z całej Polski zajmujący się tematyką partnerstwa publiczno-prywatnego. Celem projektu jest upowszechnienie wiedzy o PPP, prowadzące do zwiększenia liczby przedsięwzięć realizowanych w tej formule w Polsce. W ramach działań edukacyjnych i promocyjnych realizowane są seminaria regionalne poświęcone zagadnieniom PPP, debaty eksperckie, spotkania z mediami, przygotowywane są publikacje oraz prowadzony jest serwis internetowy projektu. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Powiązane artykuły

Źródło: www.ppp.parp.gov.pl