http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Polski i europejski rynek zamówień publicznych w 2012 roku

179

Według danych przedstawionych przez Urząd Zamówień Publicznych (stan na 11 marca 2012 r.) od początku 2012 roku w Biuletynie Zamówień Publicznych opublikowano ogółem 62 344 ogłoszeń. Łączna liczba przetargów ogłaszanych w 2012 roku jest zbliżona do liczby postępowań przeprowadzonych w analogicznym okresie roku 2011 (62 268 ogłoszenia).

Większość zamówień ogłaszanych w BZP udzielono w trybie przetargu nieograniczonego, co stanowi 78,26%.

W marcu 2012 roku liczba opublikowanych ogłoszeń (10 038) jest o 22% mniejsza niż w analogicznym okresie roku 2011 (12 267).

W roku 2012 liczba opublikowanych ogłoszeń o zamówieniach i konkursach jest blisko 5% wyższa w stosunku do tego samego okresu roku 2011 (26 001 ogłoszeń o zamówieniu i konkursie). Stanowią one 41,95% wszystkich opublikowanych ogłoszeń. W ogłoszeniach o zamówieniu przeważają przetargi na dostawy (42,02%), a następnie usługi (37,05%) i roboty budowlane (20,93%).

Większość z 27 412 postępowań prowadzonych było w trybie przetargu nieograniczonego, co stanowiło 98,99%. Pozostałe stosowane tryby to: przetarg ograniczony – 0,51%, negocjacje z ogłoszeniem – 0,10%, dialog konkurencyjny – 0,05%, licytacja elektroniczna – 0,28%, konkurs – 0,07%.

Powiązane artykuły

Od początku 2012 roku (stan na 9 marca 2012 r.) w bazie TED – Tenders Electronic Daily (elektroniczny biuletyn zamówień publicznych) opublikowano ogółem 29 147 ogłoszeń o przetargach. Polscy zamawiający opublikowali 3 554 (w roku 2011 – 3 306) ogłoszenia o przetargu i konkursie (blisko 12% przetargów ogłoszonych przez wszystkie kraje UE).

Większość postępowań prowadzonych było w trybie przetargu nieograniczonego – 95,75%. Pozostałe stosowane tryby to: przetarg ograniczony – 2,59%, negocjacje z ogłoszeniem – 0,62%, dialog konkurencyjny – 0,31%, konkurs – 0,08%.

Najwięcej zamówień dotyczyło dostaw – 51,27%. Usługi stanowiły 41,67%, a roboty budowlane – 7,06% ogółu zamówień. Polscy zamawiający opublikowali także 2 165 (w roku 2011 – 1 814) ogłoszeń dotyczących dodatkowych informacji, informacji o niekompletnej procedurze lub sprostowania oraz 158 (w roku 2011 – 189) ogłoszeń informacyjnych o planowanych zamówieniach.

Od początku 2012 roku zamawiający opublikowali 5 783 (w roku 2011 – 6 188) ogłoszenia o udzieleniu zamówienia oraz wynikach konkursu. Większość zamówień udzielonych było w trybie przetargu nieograniczonego – 83,13%. Pozostałe stosowane tryby: negocjacje bez ogłoszenia (w tym tryb z wolnej ręki) – 10,19%, negocjacje z ogłoszeniem – 2,68%, przetarg ograniczony – 2,76%, dialog konkurencyjny – 0,12%, konkurs – 0,12%. W 115 przypadkach (1,99% wszystkich zamówień) kontrakty przyznano wykonawcom zagranicznym.

tabela

Źródło: Informacja o polskim i europejskim rynku zamówień publicznych w roku 2012 (stan na 9 marca 2012 r.), Informacja o polskim rynku zamówień publicznych w roku 2012 (stan na dzień 11 marca 2012 r.), www.uzp.gov.pl

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx