Interpretacje / Wyjaśnienia Centralizacja VAT w jednostkach samorządu terytorialnego

52

Interpretacje / Wyjaśnienia

 

 

Centralizacja VAT

w jednostkach samorządu terytorialnego

 

Powiązane artykuły

 

Dnia 5 września 2016 r. Sejm uchwalił ustawę o szczególnych zasadach rozliczania podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego.

Witold Modzelewski

 

Ustawa zakłada wprowadzenie obowiązku centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług w jednostkach samorządu terytorialnego…

Zapraszamy do prenumeraty magazynu