Warunki nadmierne

25

Studium przypadku

 

Zamawiający, formułując warunki, jakie spełniać muszą wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne przestrzegać powinni zasady proporcjonalności, obowiązującej w polskim systemie zamówień publicznych. Oznacza to, iż należy je określać w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia oraz możliwości jego realizacji. Zdarza się jednak, iż zamawiający odstępują od tej zasady, wyznaczając warunki nadmierne.

 

Włodzimierz Dzierżanowski