http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia

18

Na temat jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia napisano już wiele artykułów, także w miesięczniku Zamówienia Publiczne Doradca i w Dodatku. Nadal jednak sporządzanie JEDZ budzi szereg wątpliwości, które nierzadko muszą być rozstrzygane przez Krajową Izbę Odwoławcza.

 

JEDZ jest kluczowym dokumentem w postępowaniach o zamówienia publiczne, który ma na celu ułatwienie wymiany informacji między zamawiającym, a wykonawcami. Jednakże, ze względu na swoją złożoność i wymogi formalne, jego sporządzanie może stanowić wyzwanie dla wielu podmiotów. Dlatego istotne jest, aby zapoznać się z najważniejszymi aspektami dotyczącymi JEDZ i zrozumieć, jak prawidłowo go wypełnić.

Artykuł stanowi podsumowanie najważniejszych informacji niezbędnych do przygotowania i przesłania prawidłowego oświadczenia JEDZ, a także porusza wybrane kwestie budzące największe wątpliwości uczestników postępowań.

 

JEDZ W PRAWIE EUROPEJSKIM I KRAJOWYM

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) to pojęcie, które pojawiło się w prawie europejskim dotyczącym zamówień publicznych już dziewięć lat temu. Parlament Europejski wprowadzając dyrektywę 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych (dalej: dyrektywa) twierdził, że JEDZ może pomóc w ograniczeniu obciążeń administracyjnych wynikających z konieczności przedstawienia znacznej liczby zaświadczeń lub innych dokumentów dotyczących kryteriów wykluczenia i kwalifikacji. (…)

 

Poza tym w artykule:

  • STANDARDOWY FORMULARZ JEDZ I SPOSOBY JEGO WYPEŁNIANIA
  • FORMATY PLIKÓW ZAWIERAJĄCYCH JEDZ
  • WYPEŁNIANIE FORMULARZA JEDZ
  • SELF-CLEANING
  • SKŁADANIE FORMULARZA JEDZ
  • PODSUMOWANIE

 

 

CZYTAJ DALEJ

Pełen tekst artykułu jest dostępny w Systemie Informacji Prawnej Legalis

.

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx