JEDZ (tę żabę) elektronicznie

45

Nie tak dawno temu zaczęliśmy stosować Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ). Nie bez oporów i nie bez kontrowersji zostaliśmy do tego zmuszeni. Przez lata stosowania Prawa zamówień publicznych każdy zamawiający wypracował sobie własne wzory dokumentów, a wykonawcy przyzwyczaili się do ich wypełniania. Tym bardziej trudno jest zaakceptować sytuację, w której narzucane jest rozwiązane burzące dotychczasowy porządek.

W postępowaniach wszczętych od 18 kwietnia 2018 r. przekazywanie tego dokumentu będzie dopuszczalne wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Powiązane artykuły

ŚRODKI KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ

Zgodnie z art. 2 ust. 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną.

Zwrócić trzeba uwagę, że zgodnie z art. 10b Pzp narzędzia i urządzenia wykorzystywane do komunikacji z wykonawcami przy użyciu środków komunikacji elektronicznej oraz ich właściwości techniczne muszą być niedyskryminujące, ogólnie dostępne oraz interoperacyjne z produktami służącymi elektronicznemu przechowywaniu, przetwarzaniu i przesyłaniu danych będącymi w powszechnym użyciu oraz nie mogą ograniczać wykonawcom dostępu…