http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

JEDZ (tę żabę) elektronicznie

47

Nie tak dawno temu zaczęliśmy stosować Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ). Nie bez oporów i nie bez kontrowersji zostaliśmy do tego zmuszeni. Przez lata stosowania Prawa zamówień publicznych każdy zamawiający wypracował sobie własne wzory dokumentów, a wykonawcy przyzwyczaili się do ich wypełniania. Tym bardziej trudno jest zaakceptować sytuację, w której narzucane jest rozwiązane burzące dotychczasowy porządek.

W postępowaniach wszczętych od 18 kwietnia 2018 r. przekazywanie tego dokumentu będzie dopuszczalne wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Powiązane artykuły

ŚRODKI KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ

Zgodnie z art. 2 ust. 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną.

Zwrócić trzeba uwagę, że zgodnie z art. 10b Pzp narzędzia i urządzenia wykorzystywane do komunikacji z wykonawcami przy użyciu środków komunikacji elektronicznej oraz ich właściwości techniczne muszą być niedyskryminujące, ogólnie dostępne oraz interoperacyjne z produktami służącymi elektronicznemu przechowywaniu, przetwarzaniu i przesyłaniu danych będącymi w powszechnym użyciu oraz nie mogą ograniczać wykonawcom dostępu…

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx