http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Języki obce w dokumentach przetargowych

68

 

Powiązane artykuły
Prawo zamówień publicznych nakłada na zamawiającego obowiązek prowadzenia postępowania w języku polskim. Nie oznacza to jednak, że oferty wykonawców mają być sporządzone wyłącznie w tym języku, jak również, że nie mogą zawierać słów w języku innym niż polskim. Na zamawiającym spoczywa obowiązek sporządzenia w języku polskim niezbędnej dokumentacji postępowania, np. ogłoszeń, specyfikacji istotnych warunków zamówienia, protokołu z postępowania. Wszelkie informacje przekazywane w trakcie postępowania powinny zostać sporządzone także w języku polskim. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, w sytuacji, gdy jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia, aby polskiej wersji odpowiednich dokumentów towarzyszyły pomocnicze wersje sporządzane w innym języku (jeśli jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu, a wręcz konieczne dla dalszych losów postępowania). Wersją wiążącą zawsze jednak będzie wersja sporządzona w języku polskim, zaś wykonawca bierze na siebie ryzyko korzystania z wersji obcojęzycznych. 
https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx