POLSKI KONGRES PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I INWESTYCJI INFRASTRUKTURALNYCH 2013

41

W dniu 17 stycznia 2013 roku odbył się w Warszawie Polski Kongres Prawa Zamówień Publicznych i Inwestycji Infrastrukturalnych. Honorowy Patronat nad Kongresem objęły m.in. Ministerstwo Sprawiedliwości, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Krajowa Izba Gospodarcza oraz Naczelna Rada Adwokacka. Wydarzenie stało się okazją do dyskusji o aktualnych problemach, z którymi borykają się praktycy realizujący zamówienia publiczne na inwestycje infrastrukturalne. Kongres zgromadził regulatorów, przedstawicieli biznesu, zamawiających, inwestorów i praktyków zajmujących się problematyką dużych publicznych inwestycji. Patronat medialny nad wydarzeniem sprawowała redakcja naszego miesięcznika.