http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Kazus zamówienia na obsługę prawną

81

Legibus, non exemplis iudicandum– sądzić należy według ustaw, nie według precedensów[1]. Jest to zasada, na której opiera się europejski, kontynentalny porządek prawny. Należy o niej pamiętać zawsze, także w toku postępowania o zamówienie publiczne.

Powiązane artykuły

            Stosowanie ustawy Prawo zamówień publicznych przysparza zarówno zamawiającym, jak i wykonawcom wielu problemów związanych z interpretacją przepisów. Nierzadko skutkuje to podejmowaniem błędnych decyzji, których konsekwencje bywają niekiedy bardzo bolesne. Aby się przed tym uchronić strony postępowania o zamówienie publiczne coraz częściej sięgają do orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej. Starają się odszukiwać podobne sytuacje do tej, w jakiej się znalazły i wykorzystać zapadłe wówczas orzeczenie do uzasadnienia własnych decyzji.  [1]Zobacz: K. Burczak, A. Dębiński, M. Jońca, Łacińskie sentencje i powiedzenia prawnicze, Warszawa 2007, s. 93.

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx