Propozycje dotyczące kontroli w projekcie Prawa zamówień publicznych.

57

Problematyka dotycząca kontroli zamówień publicznych uregulowana została w czterech rozdziałach (3 – 6) Działu VIII projektu „nowego” Prawa zamówień publicznych z dnia 17 kwietnia 2015 r.. Zawarte w nich przepisy nie różnią się istotnie od przepisów obowiązującej obecnie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Powiązane artykuły

         Pojawia się jednak kilka nowych rozwiązań. Celem niniejszego artykułu jest ich krótkie omówienie, porównanie oraz skomentowanie, a także zainicjowanie dyskusji, jak powinna być uregulowana kontrola zamówień, z uwzględnieniem propozycji uregulowań nowych dla systemu zamówień publicznych.