http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Klauzula usługowa w zamówieniach publicznych

17

Od kilkunastu lat w Polsce stosowane są społeczne zamówienia publiczne, czyli podejście, w ramach którego zamawiający przy udzielaniu zamówień publicznych mogą osiągać istotne korzyści społeczne dzięki stosowaniu rozwiązań przewidzianych w prawie. Takie rozwiązania potocznie nazywane są klauzulami społecznymi.

 

Społeczne zamówienia publiczne i ekonomia społeczna

 

Stosowanie klauzul społecznych pozwala reintegrować społecznie i zawodowo, w tym zatrudniać, osoby, zagrożone marginalizacją społeczną, promować społeczną odpowiedzialność przedsiębiorców czy też wzmacniać bezpieczeństwo socjalne pracowników.

W Polsce szczególną uwagę przywiązuje się do wykorzystywania klauzul społecznych jako instrumentu ułatwiającego dostęp do zamówień publicznych podmiotom ekonomii społecznej, które realizują cele pożytku publicznego. Katalog podmiotów ekonomii społecznej określa ustawa o ekonomii społecznej. Są to m.in. stowarzyszenia, fundacje, spółdzielnie socjalne, spółdzielnie pracy czy spółki nie działające w celu osiągnięcia zysku, tak zwane spółki non for profit.

Te podmioty ekonomii społecznej, które prowadzą reintegrację społeczno-zawodową lub świadczą usługi społeczne i spełniają dodatkowe warunki, m.in. zatrudniają co najmniej trzy osoby na umowę o pracę, prowadzą działalność odpłatną lub zarobkową oraz nie dzielą zysków pomiędzy właścicieli, udziałowców, pracowników, mogą uzyskać status przedsiębiorstwa społecznego nadawany przez wojewodę. Wiążą się z nim dodatkowe uprawnienia określone w ustawie o ekonomii społecznej, m.in. możliwość dofinansowania tworzenia miejsc pracy z Funduszu Pracy i PFRON-u. (…)

 

Poza tym w artykule:

  • Klauzula usługowa: podstawa prawna
  • Klauzula usługowa: zasady stosowania
  • Klauzula usługowa: korzyści

 

CZYTAJ DALEJ

Pełen tekst artykułu jest dostępny w Systemie Informacji Prawnej Legalis

.

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx