http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

KLAUZULE PRZEGLĄDOWE W UMOWACH O ROBOTY BUDOWLANE

48

Urząd Zamówień Publicznych zaprasza do lektury uaktualnionej wersji dokumentu zawierającego przykładowe klauzule przeglądowe w umowach o roboty budowlane, czyli klauzule dotyczące zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 Pzp. Dokument jest efektem prac grupy roboczej, w której obok przedstawicieli UZP udział brali reprezentanci branżowych zrzeszeń sektora budownictwa, przedstawiciele zamawiających szczebla rządowego, a także przedstawiciele samorządów. Punktem wyjścia prac było opracowanie Urzędu Zamówień Publicznych pt. „Klauzule przeglądowe. Wzorce i dobre praktyki” opublikowane w 2020 r. Z uwagi na dynamicznie zmieniającą się rzeczywistość zamówieniową, członkowie grupy roboczej uznali, że należy dokonać przeglądu wcześniej sformułowanych wzorców i dobrych praktyk pod kątem ich adekwatności do obecnych realiów.

źródło: www.gov.pl/web/uzp

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx