Klauzule społeczne w polskim prawie zamówień publicznych

50

Klauzule społeczne są zagadnieniem, któremu nauka poświęca znacznie mniej uwagi niż innym instrumentom, pozwalającym na realizację dodatkowych celów w procesie udzielania zamówień publicznych, takim jak zielone czy innowacyjne zamówienia publiczne.

Powiązane artykuły

Warto więc podjąć próbę zbadania tej tematyki w ramach niniejszego referatu, którego celem  jest zdefiniowanie pojęcia klauzul społecznych, dokonanie przeglądu przepisów prawa, pozwalających na ich zastosowanie jak również odpowiedź na pytanie: jakie są perspektywy rozwoju tych stosunkowo nowych w polskim prawie zamówień publicznych regulacji prawnych?