http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

KLAUZULE SPOŁECZNE

37

KLAUZULE SPOŁECZNE

W dniu 25 lipca br. Rada Ministrów przyjęła przedłożony  przez Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów dokument pn. „Podsumowanie i wnioski wynikające z realizacji Zaleceń w sprawie stosowania przez administrację rządową klauzul społecznych w zamówieniach publicznych”. Został on opracowany na podstawie raportu, przygotowanego przez Urząd Zamówień Publicznych pn. „Wyniki monitoringu stosowania przez administrację rządową klauzul społecznych w zamówieniach publicznych za 2015 r.”, stanowiącego zbiorczą informację na temat realizacji przez jednostki administracji rządowej obowiązku wynikającego z Zaleceń. Raport, opracowany przez Urząd, zawiera także wnioski i rekomendacje wynikające z doświadczeń po pierwszym roku stosowania Zaleceń, w tym wskazuje m.in. na konieczność aktualizacji tego dokumentu w związku z przyjęciem w dniu 22 czerwca 2016 r. ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw oraz na potrzebę modyfikacji zasad i zakresu sprawozdawczości ze stosowania klauzul społecznych. Uwzględniając powyższe Rada Ministrów zobowiązała Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych do opracowania i przedstawienia w ciągu 2 miesięcy od wejścia w życie ustawy nowelizacyjnej z dnia 22 czerwca 2016 r. projektu zaktualizowanychZaleceń w sprawie stosowania przez administrację rządową klauzul społecznych w zamówieniach publicznych” oraz podjęcia działań na rzecz popularyzacji wśród zamawiających efektywnych mechanizmów, umożliwiających zamawiającym weryfikację realizacji przez wykonawców obowiązków wynikających z zastosowanych klauzul społecznych.

Powiązane artykuły

 

źródło: www.uzp.gov.pl

 

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx